In deelproject “De Haven” te Spijkenisse wordt een voormalig industrieel havengebied getransformeerd

04-10-2022

Stempelpost 07

De oude haven wordt deels gedempt en voorzien van nieuwe kades, de ruimte die hierdoor ontstaat wordt ontwikkeld tot woongebied. 

Key Staal is door het projectteam De Elementen gevraagd deel te nemen aan een bouwteam voor de kades welke voorzien worden van de verankerde stalen damwanden. Onder andere het raakvlak tussen de verankeringen van de damwandconstructie en de funderingselementen van de toekomstige woningbouw brengt de nodige uitdagingen met zich mee.

Door te kiezen voor een onverankerde damwand tijdens de zettingsperiode van de gereclameerde grond kunnen de horizontale ankers net voordat de woningbouw start worden aangebracht. Dit is voor de opdrachtgever van groot belang aangezien in een tijdsperiode van 2 jaar, benodigd voor de zetting van de aangevulde grond,  er veel kan veranderen in de behoefte van type woningen. Op deze manier kan de verankering aangepast worden op de ontwikkeling van het gebied en niet andersom, de ontwikkeling van het gebied op de verankering.

Key Staal verzorgd samen met haar partners Verboon Maasland B.V.  en Gebr. De Koning het ontwerp en de realisatie van een gesproeide zandlaag voorzien van verticale drainage, damwand-, en verankeringsconstructie.

© 2024 Key Staal B.V.

Delen