De transformatie van de voormalige industriële haven...

15-12-2023

Stempelpost 08

Als bouwteampartner van projectteam De Elementen wordt door Key Staal in samenwerking met Gebr. de Koning de afwerking van de damwandkade verzorgd.

De Haven Spijkenisse is het laatste deelgebied in wijk De Elementen. De wijk is gebouwd langs de Oude Maas waar dagelijks de grootste binnenvaartschepen varen. De sfeer en woonmogelijkheden in De Haven zorgen voor een uniek stukje stad binnen de gemeente Nissewaard. Eerder werden door ons al de damwanden aangebracht.

Binnen onze eigen faciliteiten rolden onder geconditioneerde omstandigheden wekelijks vele meters geprefabriceerde betonnen deksloof naar buiten.

Door de geoptimaliseerde vormgeving van de deksloof is aanzienlijk bespaard op benodigde hoeveelheid bouwmateriaal en voldoet het ontwerp nog steeds aan de vormgevingseisen van het project.

De uitdaging bij de realisatie van deze deksloof zat in de raakvlakken tussen de verschillende disciplines. Enerzijds werden kavels bouwrijp gemaakt terwijl op andere kavels de bouw van woningen juist van start ging. Gelijker tijd zijn er op locatie ook landhoofden gerealiseerd voor de toekomstige voet- en fietsersburg. Om onze aanwezigheid op de bouwlocatie te minimaliseren is gekozen voor de inzet van geprefabriceerde deksloven.

© 2024 Key Staal B.V.

Delen